El grup en un equip de bàsquet

Per FAB | 18/09/2015

El grup en un equip de bàsquet

És important que els joves aprenguin a treballar en equip. Què millor escola que un esport col·lectiu per desenvolupar aquesta valuosa qualitat?

Un jugador ha de defensar 1x1 a un jugador contrari. Ha d'assumir aquesta responsabilitat individual per complir amb èxit aquesta comesa. Tot l'equip depèn d'ell. Si l'atacant aconsegueix encestar serà en contra de tot l'equip; si no encistella, el benefici serà també per a tots.

És important que els joves aprenguin a assumir responsabilitats individuals en benefici del grup; i el bàsquet és una excel·lent escola per desenvolupar aquesta qualitat.

L'entrenador que ensenya als jugadors a assumir les seves responsabilitats individuals a l'entorn de l'equip, no com una càrrega pesada («ets responsable que hàgim perdut»; «de tu depèn que l'equip guanyi»), sinó com alguna cosa raonable que els produeixi satisfacció, realitza una tasca formativa d'enorme transcendència en el futur adult d'aquests jugadors.

Per aquest motiu és important que els jugadors sàpiguen què han de fer, què s'espera d'ells individualment. I també que comprenguin la transcendència de la seva aportació individual a l'equip. Així mateix, l'entrenador ha de reconèixer i premiar les conductes individuals que són significatives per al grup, sobretot les conductes que es veuen menys i reben normalment un reconeixement menor.

Us proposem un exemple que pot ajudar als entrenadors!: En un equip infantil l'entrenador organitza un exercici de 2x2. Els jugadors que ataquen no poden driblar, només passar-se la pilota. Comencen en una de les dues línies de fons i han de traspassar l'altra línia de fons amb la pilota controlada. Per a això, lògicament, no tenen més remei que cooperar.

Aquest exercici i uns altres del mateix tipus, ensenyen als nens la importància de la cooperació, del treball en equip. També són útils, òbviament, els propis partits, doncs cap jugador pot guanyar ell solament. No obstant això, no pel simple fet de jugar partits de bàsquet ja s'aprèn a cooperar (de fet hi ha molts jugadors que no han après a treballar en equip), per la qual cosa l'entrenador ha d'accentuar específicament aquest aspecte, la cooperació, organitzant l'activitat esportiva de manera que els jugadors cooperin.

Amb aquest propòsit pot ser molt útil que l'entrenador empri registres de rendiment en tasques col·lectives que requereixin cooperació; per exemple, que anoti el nombre de contraatacs que fa l'equip al llarg del partit!

Tags: