Una participació especial!

Per FAB | 21/07/2016

Una participació especial!

Dave Evans i Javier Ramos, de nacionalitat escocesa, estan col·laborant amb la Federació Andorrana de Bàsquet en l'organització del U16 femení que s'està disputant a Andorra aquesta setmana. Ja han participat en altres competicions internacionals amb Escòcia, i així us ho expliquen a continuació contestant una sèrie de preguntes que els hi hem formulat.

 

      1. Quin és el motiu pel qual heu vingut a col·laborar en aquest campionat?

Dave: Durant els últims anys he participat en campionats d'Europa de Divisió C amb la Selecció Nacional d'Escòcia i he arribat a apreciar el treball dur que suposa l’organització d’aquestes competicions internacionals. Volia tornar-li alguna cosa a la FIBA i a la Federació de Bàsquet d’Andorra, així que vaig pensar que participant com a voluntari en aquesta organització seria l'ideal.

Javier: Vaig ser l’enllaç de l'equip quan la selección sènior d'Andorra  va visitar Escòcia l’any 2008 i 2010. Jo era el director de l'equip d'Escòcia U12s que van assistir al torneig Tim Pirineus l’any 2014 i 2015. M’agrada molt Andorra i quan vaig saber que anaven a organitzar l’Europeu U16 femení divisió C vaig saber que era el moment de donar alguna cosa a canvi, ja que sempre em van tractar molt bé durant la seva visita.

 

     2.Què en sabeu de la Federació Andorrana de Bàsquet?

Dave: La Federació Andorrana es coneguda ja que organitza tornejos molt professionals I respectables com serien els Campionats d’Europa de 5x5, el Qualifier 3x3 d’Escaldes-Engordany I també en els partits d’ACB amb el Morabanc Andorra. Se que tot el treball que fan és increíble. També he estat entrenador d’ Escòcia contra les seves seleccions i m’agrada molt el seu estil de joc.

Javier:Una de les coses que els caracteritza és que treballen molt dur,  sobretot alhora d’organitzar esdeveniments, tant de 5x5 com de 3x3, amb un gran reconeixement a nivell internacional.

 

    3. Quines són les vostres motivacions per participar-hi?

Dave: Volia ajudar i donar-li quelcom en retorn a FIBA i per aixo em vaig oferir per fer de voluntari en aquest event. També he sentit coses molt bones de la Federacó  i la seva passió pel básquet, per aixo volia ajudar aquí. És un honor estar aquí.

Javier: M’encanta tant l’esport com el bàsquet i volia fer alguna cosa diferent i el fet de ser voluntari ajudant a Andorra,és la meva màxima motivació, ajudant a tothom que estigui involucrat en la organització d’aquest campionat.

 

    4. Quina ha estat la vostra experiència a nivell organitzatiu en el vostre país?

Dave: He ajudat a organitzar diversos esdeveniments al meu país amb Basketball Scotland a nivell professional i voluntari

Javier: Soc voluntari des de l’Europeu sènior masculí divisió C celebrat l’any 2008 a Edinburg. He participat en esdeveniments a nivell nacional i internacional executant diferents rols.

 

    5. Com heu arribat a contactar amb la federació per a poder participar?

Dave i Javer: El nostre gran amic Luis Romero ens va ajudar a contactar amb la Federació Andorrana de Bàsquet. Ens vam posar molt content quan ens van dir que ens havien acceptat per poder col·laborar en l’organització.

 

    6. Quina és la sensació que us emporteu després d’haver participat en aquest campionat?

Dave: És genial guanyar coneixements de diferents federacions I la manera que tenen d’organitzar esdeveniments. Segur que utilitzaré aquests coneixements i idees que he après d’aquesta experiència.

Javier: Crec que aprendré ja que es una cultura diferent. Gràcies a l'execució d'un gran esdeveniment, he guanyat experiència .  Pots observar com les coses es fan diferent i pot ser alguna cosa que podré utilizar a campionats posteriors, tots aprenem d’aquestes experiències.

 

    7. Què en penseu del LOC del campionat?

Dave: Crec que el LOC ha estat espectacular. Cada membre del grup ha treballat molt dur i com a grup han fet que l’esdeveniment s’hagi desenvolupat amb èxit. Sense dubte, m’oferiria per participar en altres esdeveniments que es duguin a terme en un futur. La frase de la setmana “cada uno lo suyo”, ha fet que tothom hagi estat còmode i que hagi treballat molt bé com a equip.

Javier: Crec que s'ajusta molt bé, tothom sap el paper que ha de fer i s’ajuden entre ells. Tothom és molt amable i servicial. Es caracteritzen pel gran treball en equip  que fa que el desevolupament del campionat sigui un èxit. Si se’m demanès de ser voluntari de nou, diria que sí. Gràcies per haver-me donat aquesta oportunitat i per aprendre la que ha sigut la frase del dia "Tots a la seva", que és l'èxit del LOC amb la federació.

 

 

A continuació deixem a la vostra disposició les preguntes en anglès:

 

  1. Why did you come to collaborate in this championship?

Dave: For the past few years I have been involved within FIBA European Championships at Division C with the Scotland National Team and have grown to appreciate the hard work that´s involved within these tournaments. I wanted to give something back to FIBA and Federation Andorra Basketball, so felt that by volunteering this would be ideal.

Javier: I was team liaison for the Andorra senior men when they visited Scotland in 2008 & 2010. I was the team manager for Scotland U12s and attended the Tim Pirineus tournament in 2014 & 2015, I love Andorra and when I heard you were hosting u16 division C, I felt like it was time to give something back as they always took care of me during their visit and when in Andorra.

 

     2. What do you know about the Andorran Basketball Federation? 

Dave: Andorra Basketball Federation are known for organising professional and well respected tournaments such as FIBA European Championships, FIBA 3x3 events and National qualifiers and as well as ACB games with the Andorra Team. So I know that the amount of work that they put in is incredible. I´ve also coached against the National Squads and respect their style of play.  

Javier: I know they work extremely hard to grow the sport of basketball for their youth with the FIBA championships and 3x3 tournaments which are events of high recognition, but also the FIBA qualifiers and championships of various age groups.

 

    3. Which are your motivations to participate on the Organization?

Dave: I wanted to help give something back to FIBA so thought I´d offer to volunteer at this event. I´ve also heard great things about Andorra Basketball Federation and their passion for basketball, so I wanted to be here to help. I’m honoured to be here.

Javier: I love sport, I love basketball and I wanted to do something different and volunteer to help in Andorra, my motivation is to help everyone and anyone  involved in the sport...the passion the drive to grow the sport.

 

      4. Which has been your experience at Organization level in your home country?

Dave: I have helped run several events back home with Basketball Scotland on a professional level and at a voluntary level.

Javier: I have volunteered in basketball since 2008 Senior men Division C FIBA European championships in Edinburgh. I've volunteered at most levels, local leagues, national league and international level in various roles.

 

     5. How have you contacted with our federation to participate in this championship?

Dave and Javier: Our great friend Luis Romero made the connection for us. When he told us that we accepted to help at the event, we were delighted.

 

      6. What thoughts are you taking with you after participating in the championship?

Dave: As I currently run events back home, it´s great to gain the knowledge of different federations and the way they look at events. I will certainly use some of the knowledge and ideas that I´ve learned from this experience.

Javier: I think it's learning more about a different culture, the running of a big event, gaining experience in a role you may not have done before. You see how things are done and if different it may be something you can take back to your events, we all learn by these experiences.

 

    7. What do you think about the LOC of the championship?

Dave: I think the LOC have been amazing. Everyone in the group has been working extremely hard and as a group have made sure that the event has been a success. I would certainly offer to help at any other events that they have in the future. The phrase of the week ´”each to their own”, have made everyone feel comfortable and everyone has worked well as a team.

Javier: I think it's set out very well, everyone knows the role they need to do and also to help each other out. Everyone is very friendly and helpful. Great teamwork has made it a success, if I was asked to volunteer again I would say yes. Thank you for having me here and learning about the meaning of "todos a lo suyo" which is the success of the LOC team amd the federation.

Tags: